Varför är det bättre att minska medicineringen gradvis?

Att trappa ned gradvis på läkemedel har flera fördelar. I videon nedan ges en kortfattad förklaring.

Risken för återfall minskar

Abstinenssymtomen minskar

Chansen ökar för att lyckas med att minska/sluta med medicineringen

Planera nedtrappningen

Med nedtrappningsremsor kan du reglera dosreduktionstakten över tid, så att du kan minska dosen mer gradvis. Det minskar obehagen och ökar säkerheten jämfört med vad som är möjligt med de standarddoser som läkemedlen finns tillgängliga i nu, och är ett sätt att minimera abstinenssymtom.

u

Vad?

I en nedtrappningsremsa förpackas läkemedlet i en rulle eller remsa som består av små påsar med dagsdoser. Varje påse är numrerad och har samma eller något lägre dos än föregående förpackning.

p

Hur?

Nedtrappningsremsorna finns i serier för 28 dagar, och patienterna kan använda en eller flera remsor för att reglera takten på dosminskningen över tid. Tack vare den information om dos och dag som trycks på varje påse kan patienterna noggrant registrera och övervaka hur nedtrappningen fortskrider.

För vem?

Nedtrappningsremsorna har utvecklats för läkemedel där en gradvis minskning innebär en förbättring av den vård som erbjuds, och där de fyller ett behov som annars inte tillgodoses. Se listan över tillgängliga nedtrappningsremsor.