Skriva ut och beställa remsor för gradvis minskning

 1. Nedtrappningsremsor finns bara tillgängliga på recept. Ett beställningsformulär som har undertecknats av psykiatern/läkaren är ett giltigt recept.
 2. Nedtrappningsremsor ska inte ses som en ersättning för vård från läkare. Tillräckligt stöd till patienterna krävs alltid både under nedtrappningen och en tid därefter för att tecken på remission ska kunna upptäckas i rätt tid.
 3. Nedtrappningsremsor är ett vetenskapligt beprövat sätt att sluta med läkemedel utan (eller med ett minimerat antal) abstinenssymtom.
 4. Patienten kan i samråd med psykiatern/läkaren välja sin egen nedtrappningsprocess.
 5. Efter att ha undertecknat formuläret ska läkaren skicka det till Regenboog Apotheek (Rainbow Pharmacy). Både e-postadressen och faxnumret anges på beställningsformuläret.
 6. Läkemedlet kommer att skickas till patientens hemadress. Patienten och läkaren informeras via e-post.
 7. Nedtrappningsremsor kan också skickas till patienter utanför Nederländerna, i enlighet med gällande lagstiftning i mottagarlandet.
 8. Det finns nedtrappningsremsor (taperingstrips) för nästan alla psykofarmaka. Se alla läkemedel nedan, indelade i grupper

Antidepressiva

 1. Agomelatine (Valdoxan)
 2. Amitriptyline (Sarotex, Tryptizol)
 3. Bupropion (Wellbutrin, Zyban)
 4. Citalopram (Cipramil)
 5. Clomipramine (Anafranil)
 6. Doxepine (Sinequan)
 7. Duloxetine (Symbalta)
 8. Escitalopram (Cipralex, Lexapro)
 9. Fluoxetine (Prozac)
 10. Fluvoxamine (Fevarin)
 11. Imipramine (Tofranil)
 12. Maprotiline (Ludiomil)
 13. Mianserine (Tolvon)
 14. Mirtazapine (Remeron)
 15. Moclobemide (Aurorix)
 16. Nortriptyline (Nortrilen, Pamelor)
 17. Paroxetine (Seroxat, Paxil)
 18. Sertraline (Zoloft)
 19. Tranylcypromine
 20. Trazodon (Trazolan, Desyrel, Oleptroja)
 21. Venlafaxine

Antipsykotika

 1. Aripiprazol (Abilify)
 2. Broomperidol (Impromen)
 3. Chloorproxiteen (Truxal)
 4. Clozapine (Leponex)
 5. Flupentixol (Fluanxol, Depixol)
 6. Haloperidol (Haldol)
 7. Levomepromazine (Nozinan)
 8. Olanzapine (Zyprexa, Olasek)
 9. Paliperidon (Invega, Xeplion)
 10. Perfenazine (Trilafon)
 11. Periciazine (Neuleptil)
 12. Pimozide (Orap)
 13. Quetiapine (Seroquel)
 14. Risperidon (Risperdal)
 15. Sulpiride (Dogmatil)
 16. Tiapride (Tiapridal)
 17. Zuclopentixol

Sedativ (lugnande medel)

 1. Alprazolam (Xanax)
 2. Bromazepam
 3. Brotizolam (Lendormin)
 4. Chloordiazepoxide (Librium, Librax)
 5. Clobazam (Frisium)
 6. Clorazepinezuur (Tranxene, Tranxilium)
 7. Diazepam (Stesolid, Valium)
 8. Flunitrazepam (Rohypnol)
 9. Flurazepam (Dalmadorm)
 10. Lorazepam (Dormonoct)
 11. Loprazolam (Dormonoct)
 12. Lormetazepam (Noctamid)
 13. Midazolam (Dormicum)
 14. Nitrazepam (Mogadon)
 15. Oxazepam (Seresta, Serax)
 16. Prazepam (Reapam)
 17. Temazepam (Normison)
 18. Zolpidem
 19. Zopiclon

Analgetika (smärtstillande medel)

  1. Methadon (Symoron)
  2. Morfine
  3. Oxycodon (OxyNorm)
  4. Oxycodon Retard (OxtContin)
  5. Tramadol (Tramal)

Antiepileptika

  1. Carbamazepine (Tegretol)
  2. Clonazepam (Rivotril)
  3. Fenytoine (Diphantoine)
  4. Gabapentine (Neurontin)
  5. Pregabaline (Lyrica)