För vårdpersonal

Minskning eller utsättning av psykofarmaka som antidepressiva, antipsykotiska eller ångestdämpande medel kan orsaka fysiska och psykiska abstinens- och återfallssymtom. Abstinenssymtomen kan vara så allvarliga att patienten inte kan fortsätta att minska dosen, oavsett läkemedlets effekt.
År 2010 startades nedtrappningsprojektet Tapering Project för att ta itu med de här problemen genom att utveckla gradvis minskande läkemedelsdoser i remsförpackningar: nedtrappningsremsor.

Om du först vill få råd från sakkunnig ska du använda formuläret Rekommendation för nedtrappning.
Om du redan vet vilket läkemedel du vill beställa till din patient, använd Beställningsformulär för nedtrappningsremsor.