Skriva ut och beställa remsor för gradvis minskning OUD

  1. Remsorna för gradvis minskning finns endast tillgängliga på recept. Det undertecknade beställningsformuläret betraktas som ett recept.
  2. Remsor för gradvis minskning ska inte ses som en ersättning för den vanliga patientvården som ges av en läkare. Tillräckligt stöd till patienterna under den gradvisa minskningen, men också under en tid därefter, är alltid nödvändigt för att i rätt tid erkänna eventuella tecken på befrielse.
  3. Remsor för gradvis minskning är ett verktyg för att göra det enklare för både patient och läkare när man slutar använda ett läkemedel eller reducerar dosen.
  4. Tillsammans med den behandlande läkaren kan patienten välja mellan de olika gradvis minskningsschemana på beställningsformuläret.
  5. Efter att ha undertecknat formuläret bör läkaren faxa det till Regenboog Apotheek (Rainbow Pharmacy). Faxnumret anges på beställningsformuläret.
  6. Läkemedlet skickas per post till patientens hemadress, i princip inom en vecka. Patienten och läkaren informeras om detta via e-post.
  7. I princip kan remsor för gradvis minskning också skickas till patienter utanför Nederländerna i enlighet med gällande lagstiftning för det landet.
  8. Efter att ha använt en eller flera remsor för gradvis minskning får patienten ett kort frågeformulär och ska sedan returnera kuvertet och svara på frågorna om sina upplevelser av den gradvisa minskningen. Denna information hjälper till att förbättra användningen av remsor för gradvis minskning i framtiden.
  9. Nedan listas de olika medicinerna för vilka remsor för gradvis minskning finns tillgängliga. För att beställa remsor för gradvis minskning för ett av dessa läkemedel eller för mer information, vänligen kontakta Paul Harder, farmaceut på Regenboog Apotheek.

Ladda ner ett recept/beställningsformulär

Invisible